Menu fechado

40º Tanabata Matsuri 2018 – Liberdade – São Paulo-SP - Programação Domingo 29

40º Tanabata Matsuri 2018 - Liberdade - São Paulo-SP
Compartilhe

40º Tanabata Matsuri 2018 – Liberdade – São Paulo-SP - Programação Domingo 29

Voltar para o 40º Tanabata Matsuri 2018 – Liberdade – São Paulo-SP

Programação

Domingo, 29/07/2018

 • 10h30 - Federação de Rádio Taisso do Brasil (Liberdade)
 • 11h05 - Takeshi Nishimura (cantor)
 • 11h40 - Ikeshiba Ryokuen
 • 12h15 - Ricardo Nakase/Kaori Nakagawa/Débora Iha
 • 12h50 - Okinawa Kobudo Jinbukai
 • 13h15 - Okinawa Shorin-Ryu Karate-Do Jyureikan Brasil
 • 13h35 - Rizumu Taisso Acal
 • 14h - Karen Ito
 • 14h45 - Requios Gueinou Doukoukai
 • 15h15 - Joe hirata
 • 16h - Kien Daiko + Atividade Samba Show
 • 16h50 - Okinawa Goji-Ryu Karate-Do hozonkai
 • 17h25 - Kodaiko
 • 18h - Encerramento

Ver Programação de Sábado 28

Saiba mais

Voltar para o 40º Tanabata Matsuri 2018 – Liberdade – São Paulo-SP

40º Tanabata Matsuri 2018 - Liberdade - São Paulo-SP
40º Tanabata Matsuri 2018 - Liberdade - São Paulo-SP
Compartilhe
Publicado em:Programação